לקבלת המחיר המלא עם כל התוספות. נסו ללינק חברת הביטוח.

חברות ביטוח:
מחיר הביטוח:

$
$
$
$
רכישת ביטוח אונליין:
גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות:
$5.000.000
$5.000.000
$5.000.000
UNLIMITED ללא תקרה
החמרה למצב רפואי קודם:
$350.000
$350.000
$350.000
$500.000
תרופות שלא במסגרת אשפוז בחו”ל:
$1500.00
$1500.00
$400.00
עד סכום הביטוח המירבי
ביטול/קיצור נסיעה:
$5000
$6000/12.000
$4000/8.000
$6000
חבות כלפי צד שלישי:
$150.000
$100.000
$100.000
$250.000
השתתפות עצמית:
אין
אין
אין בעת שימוש בכרטיס
אין
כבודה:
$2.250
$2.500
$2.500
$2.500
טיפול חירום בשיניים:
$400
$1.500
$550
עד סכום הביטוח המירבי
כיסוי ביטוחי נוסף תמורת תשלום $
גניבת מכשיר סלולארי:
$1.60
$1.50
$1.60
$0.80
הרחבת גניבת מחשב נייד:
$2.00
$0.80
$750 – $0.50
$1500 – $1.00
$2000 – $0.80
ספורט אתגרי:
$1.00
$0.60
$0.50
$0.50
ספורט חורף:
$8.00
$6.75 ליום
$7.00
$8.00
ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור:
$1500.00 – $6.50 ליום
$1500.00 – $6.50 ליום
$1500.00 – $8.00 ליום
$2000.00 – $8.00 ליום
גלילה לראש העמוד
גיל הראל מגדל פספורט קארד פניקס
0-17
$
$
$
$
18-30
$
$
$
$
31-44
$
$
$
$
45-60
$
$
$
$
61-65
$
$
$
$
66-70
$
$
$
$
71-75
$
$
$
$
76-80
$
$
$
$
81-85
$
$
$
$
86-90
$
$
$
$
91+

By medical underwriting

דילוג לתוכן